Norges Rytterforbund

Norges Rytterforbund er et særforbund for utøvere av ryttersport, og omfatter ni ulike grener: Feltritt, dressurridning, sprangridning, distanseridning, kjøring, voltige, mounted games, islandshest og ridning for funksjonshemmede. På nettsiden deres finner du mye nyttig informasjon om det meste som har med hester, ridning og hestesport å gjøre. De gir også ut medlemsbladet Hestesport som har åtte utgivelser i året. Hestesport har i tillegg en egen nettside. Idag består NRYF av ca. 370 rideklubber og har ca. 36 000 medlemmer. 80 % av medlemsmassen er jenter mellom 13-19 år eller over 26 år. Hovedandelen av mannlige medlemmer er over 26 år.

Hundreårsjubileum

Norges Rytterforbund ble grunnlagt i 1915. Norge var faktisk veldig tidlig ute med å danne et eget forbund for ryttersporten. Den gang da var dette en aktivitet for de rikeste og de militære, nå har alle mulighet til å være med. Forbundet har nå rundet over hundre år, og dette er en vital hundreåring som er like aktiv, om ikke mer, i dag. Hestesportens start i Norge for over hundre år siden la grunnlaget for dagens mer folkelige sport med klubbstevner, kretssamlinger, cuper og ridetimer som inkluderer alle som har lyst og interesse. Og i alt og hele tiden settes hestens ve og vel i sentrum.

Rideklubber

Styrking og utvikling av rideklubbene er en viktig aktivitet for Rytterforbundet. Rideklubbene er en sosial arena som inkluderer alle uavhengig av kjønn, alder og nivå. Forbundet legger til rette for at barn og unge skal ha et sted å komme til som gir glede, mestring, aktivitet, fysisk- og psykisk helse og fellesskap. Dette samfunnsansvaret tar forbundet på alvor, så NRYFs klubber skal være bærekraftige og kunne gi et aktivitetstilbud til alle medlemmer. De skal være selvstendige enheter som har egne ressurser til å drifte tilbudene. Klubbsatsingsprogrammet til forbundet er et konsept som vil være retningsgivende for styrking av klubbene gjennom målrettet klubbutvikling over mange år.

Hesten

Det helt spesielle med ridning i forhold til andre idretter, er hesten. Hesten er i tillegg til rytteren en utøver. Lov om dyrevelferd ligger som et grunnlag i arbeidet med å fremme hestevelferd. Forbundet har utviklet egne normer gjennom blant annet konkurransereglementet for hvordan dette skal etterleves i praksis. Også økt kunnskap om hest og hestehold generelt har vist seg å være viktig å videreformidle. Etter hvert som populariteten til hestesport har økt, har dette blitt hovedfokus i all aktivitet som forbundet støtter. Det står høyt på agendaen til forbundet å bevare det gode omdømmet som hestesport har i Norge i dag.

Grener

Norges Rytterforbund er et særforbund for utøvere av ryttersport, og omfatter ni ulike grener: Feltritt, dressurridning, sprangridning, distanseridning, kjøring, voltige, mounted games, islandshest og ridning for funksjonshemmede. På hjemmesiden til NRYF finner du omfattende og utførlige beskrivelser av hver gren. I alle grenspesifikke rekrutteringsklasser har forbundet subsidierte rosetter som kan bestilles, også deltagerrosetter. Som litt ekstra motivasjon og belønning til de unge utøverne, der grunntanken er at det er ryttergleden som er i fokus, det er å fullføre som er å vinne. Og selvfølgelig, å sørge for å rekruttere og utvikle nye talenter som en dag skal stå klare til å konkurrere i de ulike grenene.

Breddeidrett

Det er noen som rir på profesjonelt nivå, men de aller fleste rir for å ha det moro. Dette er en idrett som alle kan drive med, hesten aksepterer deg uansett hvem du er. Du lærer å mestre og forstå hesten, noen ganger faller du av men da er det å klatre opp igjen. Det er en glede og en begeistring som er forbundet med hestesporten, og mye er takket være et forbund som i over hundre år har tatt jobben på alvor og som har lagt grunnlaget for disse gode møtestedene mellom folk og hest i respekt for hverandre.